23. 1. 2020  4:00 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh evidenčného systému v prostredí Web
Autor: Ing. Norbert Vičan
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh evidenčného systému v prostredí Web
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť informačný systém slúžiaci na evidenciu dát pre podporu výrobného procesu. Aby sme dosiahli tento ciel, musíme analyzovať firemné procesy a definovať katalógu požiadaviek pre náš evidenčný systém V ďalšej časti definujeme aktérov vstupujúcich do systému a ich úlohy pomocou diagramov aktivít a usecase diagramov v jazyku UML. Potom spravíme dátovú analýzu, ktorá pozostáva z identifikácie entít, ich atribút, a relačných vzťahov, z ktorých zhotovíme entitno-relačný diagram a transformáciu dát pre potreby implementácie do databázy. V poslednej časti vytvoríme databázu v MySQL a web rozhranie informačného systému čiastočne implementujeme použitím jazyka PHP s podporou javascriptu, html a css.
Kľúčové slová:Informačný systém, Prípady použitia, ER diagram, UML, Databáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene