19. 1. 2020  16:28 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy
Autor: Ing. Milan Štrbo, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá bezpečnostnou analýzou dynamického systému, založenej na monitorovaní bezpečnostne-kritických procesov systému pomocou modelov. Prvá časť práce ponúka nevyhnutné pojmy z teórie systémov a automatizácie. Takisto sú tu spomenuté teoretické poznatky o modelovaní bezpečnostne-kritických procesov. Je tu podrobne rozpísaný problém vytvárania týchto modelov pre dynamické systémy. V závere teoretickej časti nechýba možné riešenie pomocou metódy SQMD. Metóda je založená na monitorovaní bezpečnostne-kritických procesov prostredníctvom hybridných modelov vytvorených zložením matematických a kvalitatívnych modelov. Riešenie dizertačnej práce ponúka celý priebeh bezpečnostnej analýzy. Začína analýzou konkrétneho systému, kde sa určili všetky kritické miesta systému. Ďalej nasleduje výber vhodnej metódy pre bezpečnostnú analýzu. Potom sa pokračuje podľa krokov vybranej metódy SQMD. Prvým krokom bude modelovanie kritických procesov, ďalej nasleduje on-line monitorovanie a redukcia stavov. Posledným krokom metódy bude on-line analýza a detekcia chýb. Matematické modely boli overené pomocou simulácie v softvérovom nástroji Matlab. Záver práce patrí zhrnutiu dosiahnutých výsledkov dizertačnej práce.
Kľúčové slová:kvantitatívny model, bezpečnostná analýza, metóda SQMD, kvalitatívny model, hybridný model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene