23. 1. 2020  2:31 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému
Autor: Ing. Dávid Novák
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce je návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému, konkrétne informačného systému pre B.M. autoservis. Obsahom práce je opísať firemné procesy a špecifikovať katalóg používateľských požiadaviek, vytvoriť modely systému s využitím UML diagramov. Ďalším cieľom je vykonať dátovú analýzu a vytvoriť databázu pre informačný systém, navrhnúť používateľské rozhranie aplikácie a následne ho implementovať. Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola analyzuje podnik, identifikuje problémovú oblasť, na základe ktorej je vytvorený katalóg používateľských požiadaviek, z ktorých sú zhotovené use case diagramy a diagramy aktivít. Druhá kapitola sa zameriava na dátovú analýzu. Tretia kapitola obsahuje návrh rozhrania aplikácie, testovanie aplikácie a používateľskú príručku.
Kľúčové slová:databáza, informačný systém, entitno- relačný model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene