19. 1. 2020  18:01 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre sociálnu poisťovňu
Autor: Ing. Martin Petrek
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre sociálnu poisťovňu
Abstrakt:Bakalárska práca obsahuje analýzu, návrh, databázu a čiastočnú implementáciu vybraného modulu informačného systému pre Sociálnu poisťovňu. Bola vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, študijný program Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Hlavným cieľom práce bol návrh a čiastočná implementácia informačného systému. Prvá kapitola z bakalárskej práce je venovaná definícii pojmov, druhá kapitola obsahuje analýzu problémovej oblasti, tretia kapitola obsahuje dátovú analýzu. Štvrtá kapitola obsahuje implementáciu navrhnutej časti aplikácie v Microsoft Visual Studio. Piata kapitola sa venuje testovaniu aplikácie, šiesta zahŕňa používateľskú príručku. V závere práce je zhodnotený postup práce a hlavný prínos. Pri písaní práce som použil viacero domácich ale aj zahraničních publikácii. Súčasťou práce je jedna príloha, CD s aplikáciou a BP v elektronickej podobe.
Kľúčové slová:informačný systém, Aplikácia, databáza, Sociálna poisťovňa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene