19. 1. 2020  17:21 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému v prostredí Web
Autor: Ing. Roman Klíma
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému v prostredí Web
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť informačný systém pre donáškové služby. Celá práca sa skladá z piatich kapitol. V kapitole jedna som vykonal analýzu súčasného stavu a firemných procesov spoločnosti. Ďalej sa špecifikoval katalóg užívateľských požiadaviek. V kapitole dva som za pomoci UML diagramov navrhol systém. Použil som vrcholový diagram a diagram aktivít. V ďalšej časti riešim dátovú analýzu, kde vytváram logický a relačný model systému, ktorého výsledkom je databáza informačného systému. V poslednej časti som vytvoril používateľské rozhranie informačného systému v prostredí Web. Implementácia pozostáva z jazyka HTML obohatená
Kľúčové slová:informačný systém, dochádzkový systém, MySQL, PHP

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene