20. 1. 2020  18:03 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
Autor: Ing. Martin Baláž
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
Abstrakt:V predkladanej práci sa rozoberá návrh a tvorba informačného systému, ktorý bude slúžiť ako prostriedok pre podporu vzdelávania s rýchlou dostupnosťou dát a so stálou možnosťou editovania. Ako vo väčšine prípadov, prvotne sa spravila analýza problémovej oblasti, z ktorých vychádzalo modelovanie procesov pomocou BPMN diagramov a zostavenie katalógu užívateľských požiadaviek. Pomocou jazyka UML sa navrhol model informačného systému. Bez modelu UML by sa nedala riešiť dátová analýza a z toho vyplývajúci návrh modelu MySQL databázy v prostredí nástroja MySQL Workbench. V práci sa odôvodňuje výber použitých metód a ich efektivita. Použitím vývojového prostredia Microsoft Visual Studio 2012 sa implementoval informačný systém ako aplikácia pre OS Windows.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, SQL, MySQL, C Sharp, databáza, vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene