20. 1. 2020  18:01 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
Autor: Ing. Miroslav Šišitka
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je opísať problematiku dátových skladov, analyzovať oblasť a vytvoriť návhr multidimenzionálneho modelu pre priemyselný podnik. Nasledovne implememnotvať svoj návhr vo vývojovom prostredí. Ako vývojové prostredie pre tvorbu dátového skladu som si vybral nástroj Oracle Warehouse Builder 11g. Diplomovú prácu som rozdelil do troch častí. Prvou je teoretická časť v ktorej sa venujem problematicke dátových skladov a multidimenzionálnemu modelovaniu. V druhej, analytickej časti sa venujem analýze priemyselného podniku a oblastí pre ktoré bude navhrovaný dátový sklad. V praktickej časti dipolomovej práce opisjeme postup implementácie navhrovaného dátového skladu v prostredí Oracle Warehouse Builder 11g. V poslednej kapitole som zhodnotil svoje riešenie.
Kľúčové slová:dátový sklad, dátová schéma, tabuľka faktov, tabuľka dimenzií, fakt, dimenzia, implementácia, Oracle Warehouse Builder, proces, metadáta, OLAP, OLTP, dolovanie dát, multidimenzionálny model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene