20. 10. 2020  14:49 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikační číslo: 248
Univerzitní e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Proděkan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty     Publikace     
     
     
Konference     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1P. TanuškaEurópsky sociálny fondzodpovedný riešiteľ01.09.2005
31.07.2008
2 Autonómne mikrosystémy pre biosenzorikuP. Tanuška
-- Iný medzinárodný --
zodpovedný riešiteľ
01.01.201131.12.2014
3
 Dizajn autonómneho kolaboračného systémuAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
30.06.2019
4
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ16.04.201831.12.2018
5
 ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém
OP VaI
garant
01.01.201931.12.2021
6
 Holistic approach for knowledge discovery from heterogonous control systemsP. TanuškaŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
zodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
7 Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0VEGA
zodpovedný riešiteľ
01.07.2018
31.12.2021
8
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
31.12.2019
9
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2012
10
 Inteligentná rehabilitačná pomôckaP. Tanuška
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ01.07.2017
30.06.2020
11VEGAspoluriešiteľ01.01.2017
31.12.2019
12 Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajovAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
02.09.2008
30.06.2010
13VEGAspoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
14
 Modelovanie a simuláca robotického dynamického systémuR. Vrábeľinštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
15 Návrh a implementácia matematického modelu ako alternatívnej metodiky pre výpočet zostatkového výkonu vyhoreného jadrového palivaR. Vrábeľ
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.201630.06.2019
16P. VažanVEGAspoluriešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
17
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.10.201330.09.2016
18 Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového palivaR. Vrábeľ
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2018
19
 Návrh metodiky testovania sofvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesovP. TanuškaVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
20
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
01.04.2009
30.10.2009
21K. Velíšek
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
22 Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
06.05.2019
31.10.2020
23 Pan-European Language Network 21+3 for designing the infrastructure of Human Processes - driven Systems of Machine Translation for specialised high-quality Translation
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.01.2016
31.12.2016
24
P. VažanVEGAspoluriešiteľ01.01.202131.12.2023
25
P. Važan
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2018
30.06.2020
26
 Signal acquisition, processing and interpretation in biological objects and technical systems
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
27M. StrémyŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastiriešiteľ01.06.201531.05.2016
28
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
spoluriešiteľ
01.06.2015
31.05.2016
29
 Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201730.06.2020
30
 Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
31 Štúdium možností využitia inovatívnych technológií na elimináciu súčasných problémov vyučovania spojených so stratou pozornostiKEGAspoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
32
P. TanuškaVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.200731.12.2009
33
 Univerzitný vedecký park "CAMPUS MTF STU" - CAMBO
OP VaV
riešiteľ01.03.201331.12.2015
34 Upínacie zariadenia v inteligentných výrobných systémoch
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
35
 Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesovP. VažanVEGAspoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
36O. Moravčík
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
37
O. MoravčíkAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.05.2011
30.06.2013
38 Virtuálne laboratórium priemyselných programovateľných regulátorov na riadenie spojitých technologických procesovP. TanuškaKEGAzodpovedný riešiteľ
01.01.2005
31.12.2007
39-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
18.06.2009
29.10.2009
40 Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárneP. Tanuška
OP VaV
garant
01.06.2012
30.06.2015
41 Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informáciíP. TanuškaOP VaI
garant
01.01.2016
30.06.2019
42 Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvojaP. Tanuška
OP VaI
garant
01.07.2020
30.06.2023
43
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201131.12.2013
44
 Vývoj Autonómneho Meracieho a Archivačného Systému (AMAS) pre meranie produktivity výrobných a montážnych liniek
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ15.10.201415.02.2015
45
 Vývoj smart adjuvatika pre inovatívne rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy s využitím metód umelej inteligencieAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ
01.07.2018
30.06.2021
46 Vývoj smart zariadenia pre inovatívne postupy v oblasti rehabilitácie a fyzioterapieP. TanuškaAPVV - Všeobecná výzvazodpovedný riešiteľ
01.07.2019
30.06.2022
47
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
01.06.2015
31.10.2015
48
 V4+ Akademicko-výskumné konzorcium integrujúce databázové, robotické a jazykové technológie
International Visegrad Fund - Strategic grants
spoluriešiteľ
01.06.2018
30.09.2019
49 Získavanie znalostí pre potreby hierarchického riadenia technologických a výrobných procesovVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2017
50Európsky sociálny fondzodpovedný riešiteľ01.04.200630.06.2008
51
OP VaV
riešiteľ
01.07.2010
31.12.2013

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně