27. 5. 2020  12:26 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 

          Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce          

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1 Adaptačné vzdelávanie pedagógov pre ovládanie inovatívnych technológií
Európsky sociálny fond
zodpovedný riešiteľ
01.09.2005
31.07.2008
2P. Tanuška-- Iný medzinárodný --zodpovedný riešiteľ
01.01.2011
31.12.2014
3I. HalenárAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ
01.07.2016
30.06.2019
4
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
5 ERGOVIA modul Kinematix - Big-data hand force-motion capture systém
OP VaI
garant
01.01.2019
31.12.2021
6
P. TanuškaŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastizodpovedný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
7 Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0P. Tanuška
VEGA
zodpovedný riešiteľ01.07.201831.12.2021
8 Hybridný spôsob lokalizácie mobilných objektov v budovách
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
31.12.2019
9K. VelíšekVEGAspoluriešiteľ
01.01.2009
31.12.2012
10APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2017
30.06.2020
11
R. Vrábeľ
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
12 Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajovP. Schreiber
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
02.09.2008
30.06.2010
13
R. VrábeľVEGAspoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
14
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
15
R. VrábeľAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2016
30.06.2019
16
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.200831.12.2010
17R. Vrábeľ
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.10.2013
30.09.2016
18 Návrh matematického modelu a spôsobu merania ako súčasť postupu pre určenie zostatkového výkonu vyhoreného jadrového palivaAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2018
19P. TanuškaVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
20
P. Tanuška-- Iný domáci --zodpovedný riešiteľ01.04.200930.10.2009
21APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2015
30.06.2019
22
V. Labaš
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
06.05.2019
31.10.2020
23Š. Svetský
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2016
24P. Važan
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.201830.06.2020
25
H2020: SC5 - Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovinyspoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
26 Slovenské centrum excelencie v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie - SlovakION
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
riešiteľ
01.06.2015
31.05.2016
27Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastispoluriešiteľ01.06.2015
31.05.2016
28 Stanovenie zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva termomechanickým výpočtom
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.07.201730.06.2020
29
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2021
30KEGAspoluriešiteľ01.01.2018
31.12.2020
31
P. TanuškaVEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2007
31.12.2009
32OP VaVriešiteľ
01.03.2013
31.12.2015
33 Upínacie zariadenia v inteligentných výrobných systémochP. KošťálVEGAspoluriešiteľ
01.01.2010
31.12.2011
34VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
35
 Včasná detekcia a identifikácia anomálií v chemickom režime vody v JE s využitím metód umelej inteligencieAPVV - Všeobecná výzvaspoluriešiteľ01.07.2015
30.06.2019
36O. Moravčík
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ01.05.2011
30.06.2013
37P. TanuškaKEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2005
31.12.2007
38
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
18.06.2009
29.10.2009
39
 Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárneOP VaVgarant
01.06.2012
30.06.2015
40 Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií
OP VaI
garant01.01.2016
30.06.2019
41
P. Važan
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201131.12.2013
42P. Tanuška-- Iný domáci --zodpovedný riešiteľ
15.10.2014
15.02.2015
43
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2018
30.06.2021
44
P. TanuškaAPVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2019
30.06.2022
45P. Tanuška
-- Iný domáci --
zodpovedný riešiteľ
01.06.2015
31.10.2015
46
Š. SvetskýInternational Visegrad Fund - Strategic grants
spoluriešiteľ
01.06.2018
30.09.2019
47
P. TanuškaVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.201531.12.2017
48
 Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov prostredníctvom kurzov zvárania a ovládania počítačovP. Tanuška
Európsky sociálny fond
zodpovedný riešiteľ01.04.200630.06.2008
49 Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SROP VaVriešiteľ01.07.2010
31.12.2013

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne