21. 1. 2020  6:22 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Doháňošová, PhD.
Identifikační číslo: 25482
Univerzitní e-mail: jana.dohanosova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Domino reakcie: Wackerova reakcia a cross coupling
Autor: Ing. Jana Doháňošová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Oponent:doc. Ing. František Považanec, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Domino reakcie: Wackerova reakcia a cross coupling
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá štúdiom domino Pd(II)-katalyzovanej cyklizácie Wackerovho typu a cross coupling-ovej reakcie a jej aplikáciou v syntéze prírodných látok. Za účelom študovať domino reakcie boli zosyntetizované modelové substráty s voľnou hydroxyskupinou v polohe C-1 a C-3 [pent-4-én-1,3-diol (1) a 4-metylpent-4-én-1,3-diol (5)]; uskutočnili sa reakcie v bázických a kyslých podmienkach, pričom v bázických podmienkach sme pripravili požadovaný produkt domino Pd(II)-katalyzovanej cyklizácie Wackerovho typu a Heckovej reakcie [2-(naftylén-2'-ylmetyl)tetrahydrofurán-3-ol (3)], avšak s nízkym výťažkom a slabou diastereoselektivitou; v neutrálnych resp. kyslých podmienkach s kyslíkom a chloridom meďným ako reoxidantom sme izolovali bicyklickú štruktúru [rac-(E)-(1R,5R)-2-(5'-metyl-2',6'-dioxabicyklo[3.3.0]okta-3'-ylidén)acetát metylový (7)] ako majoritný produkt domino Pd(II)-katalyzovanej cyklizácie, Heckovej reakcie a ďalšej Pd(II)-katalyzovanej cyklizácie, ktorého štruktúru potvrdila Röntgenová štruktúrna analýza; za účelom aplikovať domino reakcie v syntéze prírodných látok a zároveň študovať tieto domino reakcie bola navrhnutá a zrealizovaná syntéza kľúčového substrátu [(2S)-1-(benzylamino)-2-(benzyloxy)pent-4-én-3-ol (13)] vedúceho k prírodnému (-)-anisomycínu; na tomto kľúčovom substráte bola uskutočnená prvá domino reakcia v podmienkach s voľnou hydroxyskupinou v polohe C-3 a N-benzylochránenou skupinou za vzniku požadovaného trisubstituovaného pyrolidínu [(3S)-1-benzyl-4-benzyloxy-2-(4-methoxybenzyl)-pyrrolidin-3-ol (14)], avšak iba ako minoritného produktu
Klíčová slova:domino reakcia, Pd(II)-katalyzovaná cyklizácia, cross coupling


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně