3. 6. 2020  15:19 Karolína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 

     
Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikola Bertová
Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Bertová
Kompozitné materiály na báze magnetických plnív a kaučukových matríc
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Tomáš Ďatko
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Dugasová
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovej
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Fúziková
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matríc
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Dominika Fúziková
Elastomérne materiály plnené magneticky aktívnymi feritmi
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Simona Hakošová
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Valéria Hamadová
Vplyv gumovej drviny na vlastnosti gumárskych zmesí na báze SBR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Katarína Holišová
Vplyv magnetických plnív na vlastnosti elastomérnych kompozitov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Andrea Kvasničáková
Elastomérne kompozitné materiály s magnetickými plnivami
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Lažo
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Lišivková
Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Lišivková
Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jaroslava Makišova
Polymérne kompozitné materiály s účinkami elektromagnetického tienenia
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jaroslava Makišova
Vplyv uhlíkových nanorúr na rôzne vlastnosti elastomérnych kompozitov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anna Maslíková
Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Masliková
Možnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovej
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Medlenová
Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Elena Medlenová
Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti kaučukových zmesí
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Otruba
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Rácková
Vplyv termooxidačnej degradácie na vybrané vlastnosti magnetických kompozitov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Repiská
Kompozity na báze kaučukových matríc a magnetických plnív
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Žofia Šebestová
Polymérne kompozity s magnetickými plnivami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Žofia Šebestová
Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych magnetických kompozitov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Šištík
Vplyv starnutia na vlastnosti magnetických kompozitných materiálov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Šterbáková
Kompozity s magneticky aktívnymi plnivami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Šterbáková
Sieťovanie kaučukovej matrice na báze EPDM pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná