28. 10. 2020  1:10 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty          Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Jozef Feranc, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Abstrakt:Lišivková Barbora, Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív, Bakalárska práca, Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie plastov a kaučuku, vedúci bakalárskej práce Ing. Ján Kruželák PhD., Bratislava 2015, 54 strán Problematikou bakalárskej práce je štúdium prípravy, hodnotenie a porovnávanie vlastností elastomérnych kompozitov obsahujúcich magnetické plnivo, kde boli použité ako matrice elastoméru prírodný kaučuk (SMR 5) a butadién - akrylonitrilový kaučuk (SKN 3345) a ako plnivo sa využil anizotropný strontnatý ferit (FD 8/24). Na vulkanizáciu kaučukových zmesí sa využili kombinované sírne a peroxidové vulkanizačné systémy. Výskum bol zameraný na hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na priebeh vulkanizácie kaučukových zmesí. Následne sa hodnotil vplyv sledovaného parametra na sieťovú hustotu, fyzikálno -- mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitov. Dosiahnuté výsledky ukázali, že sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti sú závislé od zloženia vulkanizačných systémov, ako aj od typu kaučukovej matrice. V prípade magnetických vlastností nebola pozorovaná ich závislosť od typu vulkanizačného systému, či kaučukovej matrice.
Klíčová slova:
elastomérne magnetické kompozity, peroxidová vulkanizácia, sírna vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické charakteristiky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně