20. 1. 2020  13:34 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Autor: Ing. Barbora Lišivková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Feranc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Abstrakt:Lišivková Barbora, Magnetopolymérne materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív, Bakalárska práca, Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie plastov a kaučuku, vedúci bakalárskej práce Ing. Ján Kruželák PhD., Bratislava 2015, 54 strán Problematikou bakalárskej práce je štúdium prípravy, hodnotenie a porovnávanie vlastností elastomérnych kompozitov obsahujúcich magnetické plnivo, kde boli použité ako matrice elastoméru prírodný kaučuk (SMR 5) a butadién - akrylonitrilový kaučuk (SKN 3345) a ako plnivo sa využil anizotropný strontnatý ferit (FD 8/24). Na vulkanizáciu kaučukových zmesí sa využili kombinované sírne a peroxidové vulkanizačné systémy. Výskum bol zameraný na hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na priebeh vulkanizácie kaučukových zmesí. Následne sa hodnotil vplyv sledovaného parametra na sieťovú hustotu, fyzikálno -- mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitov. Dosiahnuté výsledky ukázali, že sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti sú závislé od zloženia vulkanizačných systémov, ako aj od typu kaučukovej matrice. V prípade magnetických vlastností nebola pozorovaná ich závislosť od typu vulkanizačného systému, či kaučukovej matrice.
Kľúčové slová:elastomérne magnetické kompozity, peroxidová vulkanizácia, sírna vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické charakteristiky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene