13. 12. 2019  0:28 Lucia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti kaučukových zmesí
Autor: Ing. Elena Medlenová
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti kaučukových zmesí
Abstrakt:Témou predloženej bakalárskej práce je štúdium vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych vulkanizátov. Na sieťovanie pripravených zmesí sa použili kombinované peroxidové a sírne vulkanizačné systémy. Okrem butadiénakrylonitrilového kaučuku (SKN 3345), ktorý plní funkciu elastomérnej matrice, zmesi obsahovali iba zložky sírnych a peroxidových vulkanizačných činidiel. Práca bola zameraná na sledovanie vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na proces vulkanizácie, následne sa hodnotil vplyv daného faktora na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti pripravených materiálov. Pri hodnotení sa sledovali aj zmeny vlastností vulkanizátov v podmienkach termooxidačného starnutia. Zo získaných výsledkov možno konštatovať, že zloženie vulkanizačného systému má vplyv na proces vulkanizácie kaučukových zmesí a následne na stupeň ich priečneho zosietenia. Fyzikálno-mechanické vlastností pripravených vulkanizátov sa tiež menili v závislosti od zloženia vulkanizačných systémov. Vplyvom termooxidačnej degradácie došlo paradoxne k zlepšeniu niektorých fyzikálno-mechanických vlastnosti testovaných materiálov, najmä k nárastu pevnosti v ťahu pri pretrhnutí a ťažnosti pri pretrhnutí.
Klíčová slova:peroxidová vulkanizácia, sírna vulkanizácia, elastomérne vulkanizáty, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termooxidačná degradácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně