20. 1. 2020  12:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti kaučukových zmesí
Autor: Ing. Elena Medlenová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti kaučukových zmesí
Abstrakt:Témou predloženej bakalárskej práce je štúdium vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych vulkanizátov. Na sieťovanie pripravených zmesí sa použili kombinované peroxidové a sírne vulkanizačné systémy. Okrem butadiénakrylonitrilového kaučuku (SKN 3345), ktorý plní funkciu elastomérnej matrice, zmesi obsahovali iba zložky sírnych a peroxidových vulkanizačných činidiel. Práca bola zameraná na sledovanie vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na proces vulkanizácie, následne sa hodnotil vplyv daného faktora na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti pripravených materiálov. Pri hodnotení sa sledovali aj zmeny vlastností vulkanizátov v podmienkach termooxidačného starnutia. Zo získaných výsledkov možno konštatovať, že zloženie vulkanizačného systému má vplyv na proces vulkanizácie kaučukových zmesí a následne na stupeň ich priečneho zosietenia. Fyzikálno-mechanické vlastností pripravených vulkanizátov sa tiež menili v závislosti od zloženia vulkanizačných systémov. Vplyvom termooxidačnej degradácie došlo paradoxne k zlepšeniu niektorých fyzikálno-mechanických vlastnosti testovaných materiálov, najmä k nárastu pevnosti v ťahu pri pretrhnutí a ťažnosti pri pretrhnutí.
Kľúčové slová:peroxidová vulkanizácia, sírna vulkanizácia, elastomérne vulkanizáty, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termooxidačná degradácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene