13. 12. 2019  1:52 Lucia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Kompozity na báze kaučukových matríc a magnetických plnív
Autor: Ing. Martina Repiská
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kompozity na báze kaučukových matríc a magnetických plnív
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych kompozitných materiálov s aplikovaným magnetickým plnivom. Vo forme elastomérnej matrice sa využil EPDM kaučuk a vo funkcii magnetického plniva sa použil strontnatý hexaferit FD8/24. Kaučukové zmesi použité v práci obsahovali okrem magnetického plniva iba zložky sírneho, resp. peroxidového vulkanizačného systému. Cieľom práce bolo hodnotenie vplyvu obsahu magnetického plniva a typu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky kaučukových zmesí. Následne sa sledoval vplyv oboch faktorov na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastností kompozitných materiálov. Posudzoval sa tiež vplyv termooxidačnej degradácie na vlastností kompozitov v podmienkach urýchleného termooxidačného starnutia. Výsledky dosiahnuté pri štúdiu poukazujú na to, že magnetické kompozity na báze EPDM kaučukov je možné pripravovať bežnými technologickými postupmi tak aplikáciou sírneho, ako i peroxidového vulkanizačného systému. Vplyvom termooxidačnej degradácie dochádza k zmenám hodnôt sledovaných vlastností, avšak charakter závislosti hodnotených charakteristík od obsahu feritu po termooxidačnej degradácii ostáva zachovaný.
Klíčová slova:polymérny magnetický kompozit, strontnatý ferit, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, termooxidačné starnutie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně