19. 1. 2020  13:59 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kompozity na báze kaučukových matríc a magnetických plnív
Autor: Ing. Martina Repiská
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kompozity na báze kaučukových matríc a magnetických plnív
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych kompozitných materiálov s aplikovaným magnetickým plnivom. Vo forme elastomérnej matrice sa využil EPDM kaučuk a vo funkcii magnetického plniva sa použil strontnatý hexaferit FD8/24. Kaučukové zmesi použité v práci obsahovali okrem magnetického plniva iba zložky sírneho, resp. peroxidového vulkanizačného systému. Cieľom práce bolo hodnotenie vplyvu obsahu magnetického plniva a typu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky kaučukových zmesí. Následne sa sledoval vplyv oboch faktorov na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastností kompozitných materiálov. Posudzoval sa tiež vplyv termooxidačnej degradácie na vlastností kompozitov v podmienkach urýchleného termooxidačného starnutia. Výsledky dosiahnuté pri štúdiu poukazujú na to, že magnetické kompozity na báze EPDM kaučukov je možné pripravovať bežnými technologickými postupmi tak aplikáciou sírneho, ako i peroxidového vulkanizačného systému. Vplyvom termooxidačnej degradácie dochádza k zmenám hodnôt sledovaných vlastností, avšak charakter závislosti hodnotených charakteristík od obsahu feritu po termooxidačnej degradácii ostáva zachovaný.
Kľúčové slová:polymérny magnetický kompozit, strontnatý ferit, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, termooxidačné starnutie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene