20. 1. 2020  12:19 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv termooxidačnej degradácie na vybrané vlastnosti magnetických kompozitov
Autor: Ing. Nikola Rácková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv termooxidačnej degradácie na vybrané vlastnosti magnetických kompozitov
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca je zameraná na skúmanie vplyvu magneticky aktívnych plnív, schopných tieniť škodlivé elektromagnetické žiarenie, na vlastnosti kompozitných materiálov s polymérnou matricou pozostávajúcou z butadiénakrylonitrilového kaučuku (NBR). Ako plnivo bol použitý kovový prášok FeSi a magneticky mäkké práškové feritové plnivá H-40. Kompozitné materiály s daným magnetickým plnivom boli pripravené mechanickým miešaním v hnetači Plasticorder Brabender v koncentračnom rozsahu plniva od 0 do 600 dsk čo zodpovedá približne 0-50 obj.% plniva. Jedným z hlavných cieľov diplomovej práce bolo taktiež hodnotenie vplyvu jednotlivých plnív na vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti a tieniacu účinnosť takto pripravených magnetických kompozitov. Získané výsledky testovaných kompozitných materiálov ukazujú, že s rastúcim obsahom plniva v elastomérnej matrici klesajú hodnoty gumárenských modulov a pevnosť v ťahu pri pretrhnutí. Naopak v prípade ťažnosti pri pretrhnutí a tvrdosti bol zaznamenaný ich nárast so zvyšujúcim sa obsahom plniva. Z výsledkov pre tieniace charakteristiky je zrejmé, že všetky kompozity s obsahom plniva 200 dsk a viac sú vhodné pre absorbčné tienenie elektromagnetického žiarenia. Ako vhodnejší kompozit na absorpciu elektromagnetického smogu sa javí kompozit s magnetickým plnivom H40, nakoľko tento materiál pohlcuje žiarenie v širšom frekvenčnom rozsahu v porovnaní s kompozitom obsahujúcim mletý prášok FeSi. V práci je taktiež obsiahnuté posúdenie vplyvu termooxidačnej degradácie na vyššie uvedené vlastnosti kompozitných materiálov v podmienkach urýchleného termooxidačného starnutia. Na základe získaných údajov môžeme povedať, že vystavenie vzoriek termooxidačnému starnutiu nemá zásadný vplyv na sledované vlastnosti.
Kľúčové slová:elastomérny kompozit, termooxidačná degradácia, sieťová hustota, magnetický kompozit, elektromagnetické pole, magneticky mäkké feritové plnivá, vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene