20. 10. 2020  23:17 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

     Absolvent
     
Výuka
     
     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych magnetických kompozitov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych magnetických kompozitov
Abstrakt:
Témou predkladanej diplomovej práce je príprava a štúdium vlastností elastomérnych magnetických kompozitov na báze NBR a EPDM kaučuku s použitím anizotropného strontnatého feritu ako magnetického plniva. Na sieťovanie kaučukových matríc sa použila kombinácia sírneho a peroxidového vulkanizačného systému. Štúdia je zameraná na hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačného systému na sieťovanie kaučukových matríc a následne sa hodnotí vplyv sledovaného parametra na sieťovú štruktúru, morfológiu, termogravimetrickú analýzu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti testovaných kompozitných systémov. Taktiež sa hodnotí vplyv urýchleného termooxidačného starnutia na vlastnosti pripravených kompozitných materiálov. Výsledky štúdie ukazujú, že zatiaľ čo magnetické vlastností nie sú závislé od zloženia vulkanizačného systému, fyzikálno-mechanické vlastností ako aj sieťová hustota sa menia v závislosti od vzájomného pomeru sírneho a peroxidového vulkanizačného systému. Taktiež je možné konštatovať, že ferit má stužujúci účinok v kaučukových matriciach, a to najmä v kompozitoch sieťovaných v prítomnosti peroxidového vulkanizačného systému, v ktorom kovulkanizačné činidlo prispieva k zvýšeniu kompatibility a adhézie na medzifázovom rozhraní plnivo-kaučuk. Na základe porovnávania vlastností pred a po urýchlenom starnutí sa došlo k záveru, že termooxidačná stabilita testovaných kompozitov nie je výrazne ovplyvňovaná zložením vulkanizačného systému.
Klíčová slova:elastomérne magnetické kompozity, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, termooxidačná degradácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně