20. 1. 2020  12:08 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych magnetických kompozitov
Autor: Ing. Žofia Šebestová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Gabriela Kyselá, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych magnetických kompozitov
Abstrakt:Témou predkladanej diplomovej práce je príprava a štúdium vlastností elastomérnych magnetických kompozitov na báze NBR a EPDM kaučuku s použitím anizotropného strontnatého feritu ako magnetického plniva. Na sieťovanie kaučukových matríc sa použila kombinácia sírneho a peroxidového vulkanizačného systému. Štúdia je zameraná na hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačného systému na sieťovanie kaučukových matríc a následne sa hodnotí vplyv sledovaného parametra na sieťovú štruktúru, morfológiu, termogravimetrickú analýzu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti testovaných kompozitných systémov. Taktiež sa hodnotí vplyv urýchleného termooxidačného starnutia na vlastnosti pripravených kompozitných materiálov. Výsledky štúdie ukazujú, že zatiaľ čo magnetické vlastností nie sú závislé od zloženia vulkanizačného systému, fyzikálno-mechanické vlastností ako aj sieťová hustota sa menia v závislosti od vzájomného pomeru sírneho a peroxidového vulkanizačného systému. Taktiež je možné konštatovať, že ferit má stužujúci účinok v kaučukových matriciach, a to najmä v kompozitoch sieťovaných v prítomnosti peroxidového vulkanizačného systému, v ktorom kovulkanizačné činidlo prispieva k zvýšeniu kompatibility a adhézie na medzifázovom rozhraní plnivo-kaučuk. Na základe porovnávania vlastností pred a po urýchlenom starnutí sa došlo k záveru, že termooxidačná stabilita testovaných kompozitov nie je výrazne ovplyvňovaná zložením vulkanizačného systému.
Kľúčové slová:elastomérne magnetické kompozity, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, termooxidačná degradácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene