15. 12. 2019  15:05 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv uhlíkových nanorúr na rôzne vlastnosti elastomérnych kompozitov
Autor: Ing. Jaroslava Makišova
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv uhlíkových nanorúr na rôzne vlastnosti elastomérnych kompozitov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá prípravou a hodnotením vlastností elastomérnych kompozitov s etylén-propylén-diénovou matricou a uhlíkovými nanorúrkami, ktoré sú schopné tieniť elektromagnetické žiarenie. Tieto materiály okrem kaučuku obsahovali uhlíkové nanorúrky ako plnivo s obsahom od 0 po 11 objemových % a prísady nevyhnutné na vulkanizáciu pripravenej zmesi sírnym alebo peroxidovým vulkanizačným systémom. Skúmal sa vplyv obsahu plniva a sieťovacieho systému na fyzikálno-mechanické, vulkanizačné, reologické a tieniace charakteristiky pripravených materiálov. Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že zvyšovanie obsahu plniva znižuje optimálny čas vulkanizácie a taktiež aj spracovateľskú bezpečnosť elastomérnych zmesí. Pri fyzikálno-mechanických vlastnostiach kompozitov, obsah plniva i typ vulkanizačného systému rôzne vplýval na konkrétnu vlastnosť. V prípade gumárskeho modulu M100, pevnosti v ťahu pri pretrhnutí a tvrdosti, so zvyšovaním obsahu nanorúrok v kompozite rástli aj hodnoty týchto veličín pre obidva typy vulkanizačných systémov. Ťažnosť pri pretrhnutí klesala so zvyšovaním obsahu plniva pri sírnom ako aj peroxidovom vulkanizačnom systéme. Z výsledkov pre tieniace charakteristiky možno konštatovať, že kompozity plnené uhlíkovými nanorúrkami vulkanizované sírnym systémom sú schopné dosiahnuť tieniacu účinnosť pod -10 dB už pri plnení 5% obj. ale ich účinný tieniaci rozsah je úzky a absorpcia nie je ich primárnym mechanizmom tieniacej účinnosti. Z dosiahnutých výsledkov pre peroxidový vulkanizačný systém možno povedať, že tieto kompozity majú čiastočne lepšiu absorpčnú tieniacu účinnosť vďaka širšej efektívnej tieniacej účinnosti v porovnaní so sírnym vulkanizačným systémom.
Klíčová slova:uhlíkové nanorúrky, vulkanizácia, termooxidačná degradácia, elektromagnetické žiarenie, peroxid

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně