19. 1. 2020  14:05 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv uhlíkových nanorúr na rôzne vlastnosti elastomérnych kompozitov
Autor: Ing. Jaroslava Makišova
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv uhlíkových nanorúr na rôzne vlastnosti elastomérnych kompozitov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá prípravou a hodnotením vlastností elastomérnych kompozitov s etylén-propylén-diénovou matricou a uhlíkovými nanorúrkami, ktoré sú schopné tieniť elektromagnetické žiarenie. Tieto materiály okrem kaučuku obsahovali uhlíkové nanorúrky ako plnivo s obsahom od 0 po 11 objemových % a prísady nevyhnutné na vulkanizáciu pripravenej zmesi sírnym alebo peroxidovým vulkanizačným systémom. Skúmal sa vplyv obsahu plniva a sieťovacieho systému na fyzikálno-mechanické, vulkanizačné, reologické a tieniace charakteristiky pripravených materiálov. Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že zvyšovanie obsahu plniva znižuje optimálny čas vulkanizácie a taktiež aj spracovateľskú bezpečnosť elastomérnych zmesí. Pri fyzikálno-mechanických vlastnostiach kompozitov, obsah plniva i typ vulkanizačného systému rôzne vplýval na konkrétnu vlastnosť. V prípade gumárskeho modulu M100, pevnosti v ťahu pri pretrhnutí a tvrdosti, so zvyšovaním obsahu nanorúrok v kompozite rástli aj hodnoty týchto veličín pre obidva typy vulkanizačných systémov. Ťažnosť pri pretrhnutí klesala so zvyšovaním obsahu plniva pri sírnom ako aj peroxidovom vulkanizačnom systéme. Z výsledkov pre tieniace charakteristiky možno konštatovať, že kompozity plnené uhlíkovými nanorúrkami vulkanizované sírnym systémom sú schopné dosiahnuť tieniacu účinnosť pod -10 dB už pri plnení 5% obj. ale ich účinný tieniaci rozsah je úzky a absorpcia nie je ich primárnym mechanizmom tieniacej účinnosti. Z dosiahnutých výsledkov pre peroxidový vulkanizačný systém možno povedať, že tieto kompozity majú čiastočne lepšiu absorpčnú tieniacu účinnosť vďaka širšej efektívnej tieniacej účinnosti v porovnaní so sírnym vulkanizačným systémom.
Kľúčové slová:uhlíkové nanorúrky, vulkanizácia, termooxidačná degradácia, elektromagnetické žiarenie, peroxid

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene