26. 10. 2020  8:39 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 

     Absolvent     Výuka
     
     
Projekty
     
Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Sieťovanie kaučukovej matrice na báze EPDM pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:
Ing. Ján Hronkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Sieťovanie kaučukovej matrice na báze EPDM pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Abstrakt:
Diplomová práca sa zamerala na problematiku sieťovania etylén-propylén-diénovej elastomérnej matrice pomocou peroxidových vulkanizačných systémov. Prvým krokom bolo sieťovanie kaučuku pri troch rôznych teplotách a použití štyroch typov organických peroxidov pri rôznych koncentráciách. Vyhodnotili sa výsledné vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Na základe nameraných výsledkov bol vybraný jeden typ peroxidu a jedna teplota, ktorých kombinácia vykazovala optimálne výsledky. Následne boli do vulkanizačného systému pridávané kovulkanizačné činidlá Typu I a II a skúmal sa vplyv danej kombinácie peroxidu s kovulkanizačným činidlom na výsledné vlastnosti, pričom sa menila koncentrácia kovulkanizačných činidiel. Štúdium sa zameralo na hodnotenie vplyvu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu a fyzikálno- mechanické vlastnosti. Vyhodnotením daných vlastností je možné skonštatovať, že najvýznamnejší vplyv na vlastnosti výsledných vulkanizátov mala kombinácia dikumyl peroxidu s kovulkanizačnými činidlami Typu I, presnejšie ZDA a ZDMA, pričom sieťovanie pripravenej zmesi prebiehalo pri 170°C. S rastúcim obsahom oboch vulkanizačných činidiel dochádzalo k výraznému zlepšeniu fyzikálno-mechanických vlastností pripravených vulkanizátov, pričom výraznejší vplyv na pevnostné a ťahové charakteristiky vykazovala zinková soľ kyseliny metakrylovej vo funkcii kovulkanizačného činidla.
Klíčová slova:
peroxidové vulkanizačné systémy, EPDM, kovulkanizačné činidlá, vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti, morfológia vulkanizátov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně