20. 1. 2020  13:36 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sieťovanie kaučukovej matrice na báze EPDM pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Autor: Ing. Miroslava Šterbáková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Ján Hronkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sieťovanie kaučukovej matrice na báze EPDM pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Abstrakt:Diplomová práca sa zamerala na problematiku sieťovania etylén-propylén-diénovej elastomérnej matrice pomocou peroxidových vulkanizačných systémov. Prvým krokom bolo sieťovanie kaučuku pri troch rôznych teplotách a použití štyroch typov organických peroxidov pri rôznych koncentráciách. Vyhodnotili sa výsledné vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Na základe nameraných výsledkov bol vybraný jeden typ peroxidu a jedna teplota, ktorých kombinácia vykazovala optimálne výsledky. Následne boli do vulkanizačného systému pridávané kovulkanizačné činidlá Typu I a II a skúmal sa vplyv danej kombinácie peroxidu s kovulkanizačným činidlom na výsledné vlastnosti, pričom sa menila koncentrácia kovulkanizačných činidiel. Štúdium sa zameralo na hodnotenie vplyvu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu a fyzikálno- mechanické vlastnosti. Vyhodnotením daných vlastností je možné skonštatovať, že najvýznamnejší vplyv na vlastnosti výsledných vulkanizátov mala kombinácia dikumyl peroxidu s kovulkanizačnými činidlami Typu I, presnejšie ZDA a ZDMA, pričom sieťovanie pripravenej zmesi prebiehalo pri 170°C. S rastúcim obsahom oboch vulkanizačných činidiel dochádzalo k výraznému zlepšeniu fyzikálno-mechanických vlastností pripravených vulkanizátov, pričom výraznejší vplyv na pevnostné a ťahové charakteristiky vykazovala zinková soľ kyseliny metakrylovej vo funkcii kovulkanizačného činidla.
Kľúčové slová:peroxidové vulkanizačné systémy, EPDM, kovulkanizačné činidlá, vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti, morfológia vulkanizátov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene