19. 1. 2020  5:19 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Autor: Ing. Nikola Bertová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych kompozitných materiálov na báze kaučukových matríc a magneticky tvrdých feritových plnív. Vo forme elastomérnej matrice sa použil butadiénakrylonitrilový a butadiénstyrénový kaučuk a vo funkcii magneticky tvrdého plniva strontnatý a bárnatý ferit. Kaučukové zmesi obsahovali okrem magneticky tvrdých plnív iba zložky sírneho vulkanizačného systému. Hlavným cieľom práce bolo sledovanie vplyvu typu a obsahu feritového plniva na priebeh vulkanizácie, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitných materiálov. Druhá časť práce bola zameraná na sledovanie vplyvu vzájomnej kombinácie feritových plnív na priebeh sieťovania a vlastnosti kompozitných materiálov. Dosiahnuté výsledky poukazujú na to, že oba typy feritových plnív pôsobia v kaučukových zmesiach stužujúcim účinkom. Z pohľadu pevnostných charakteristík sa dosiahli lepšie výsledky aplikáciou bárnatého feritu. Magnetické vlastnosti kompozitných materiálov boli výrazne ovplyvnené magnetickými vlastnosťami samotných feritov. Vyššie hodnoty remanentnej magnetickej indukcie bárnatého feritu sa prejavili aj vo vyšších hodnotách tejto charakteristiky samotných kompozitných materiálov. Naopak, vyššie hodnoty koercivity strontnatého feritu sa odzrkadlili aj vo vyšších hodnotách koercivity elastomérnych magnetických kompozitov.
Kľúčové slová:elastomérne magnetické kompozity, magnetické plnivá, strontnatý ferit, bárnatý ferit, sírna vulkanizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene