22. 10. 2020  20:18 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty
     
     Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Autor:
Ing. Nikola Bertová
Pracoviště:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych kompozitných materiálov na báze kaučukových matríc a magneticky tvrdých feritových plnív. Vo forme elastomérnej matrice sa použil butadiénakrylonitrilový a butadiénstyrénový kaučuk a vo funkcii magneticky tvrdého plniva strontnatý a bárnatý ferit. Kaučukové zmesi obsahovali okrem magneticky tvrdých plnív iba zložky sírneho vulkanizačného systému. Hlavným cieľom práce bolo sledovanie vplyvu typu a obsahu feritového plniva na priebeh vulkanizácie, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitných materiálov. Druhá časť práce bola zameraná na sledovanie vplyvu vzájomnej kombinácie feritových plnív na priebeh sieťovania a vlastnosti kompozitných materiálov. Dosiahnuté výsledky poukazujú na to, že oba typy feritových plnív pôsobia v kaučukových zmesiach stužujúcim účinkom. Z pohľadu pevnostných charakteristík sa dosiahli lepšie výsledky aplikáciou bárnatého feritu. Magnetické vlastnosti kompozitných materiálov boli výrazne ovplyvnené magnetickými vlastnosťami samotných feritov. Vyššie hodnoty remanentnej magnetickej indukcie bárnatého feritu sa prejavili aj vo vyšších hodnotách tejto charakteristiky samotných kompozitných materiálov. Naopak, vyššie hodnoty koercivity strontnatého feritu sa odzrkadlili aj vo vyšších hodnotách koercivity elastomérnych magnetických kompozitov.
Klíčová slova:
elastomérne magnetické kompozity, magnetické plnivá, strontnatý ferit, bárnatý ferit, sírna vulkanizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně