15. 12. 2019  11:17 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovej
Autor: Ing. Kristína Masliková
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Preťo
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovej
Abstrakt:Témou diplomovej práce je príprava a hodnotenie vlastností elastomérnych materiálov na báze butadiénakrylonitrilového kaučuku s aplikovanými kovulkanizačnými činidlami – zinkovými soľami kyseliny akrylovej a metakrylovej. V prvej polovici praktickej časti práce boli kaučukové matrice sieťované peroxidovým vulkanizačným systémom a experiment je zameraný na hodnotenie vplyvu obsahu zinkových solí kyseliny akrylovej resp. metakrylovej pri konštantnom obsahu dikumyl peroxidu na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu, fyzikálno – mechanické vlastnosti a morfológiu testovaných elastomérnych zmesí. Následne sa testovali všetky spomínané veličiny pri konštantnom obsahu ZDA/ZDMA a zvyšujúcej sa koncentrácií DCP. Výsledky, ktoré boli počas meraní dosiahnuté potvrdili predpokladaný stužujúci efekt v prípade obidvoch kovulkanizačných činidiel. Porovnaním pevnostných charakteristík boli dosiahnuté lepšie výsledky aplikáciou zinkovej soli kyseliny metakrylovej. Hoci sa oba typy kovulkanizačných činidiel využívajú hlavne v prípade peroxidovej vulkanizácie, druhá polovica práce bola zameraná na preskúmanie vplyvu obsahu ZDMA pri konštantnom obsahu DCP na kaučukové zmesi, ktoré boli vulkanizované sírnym vulkanizačným systémom. Posledným krokom bolo hodnotenie vplyvu obsahu DCP pri konštantnom obsahu ZDMA na elastomérne zmesi sieťované taktiež sírnym vulkanizačným systémom. Z nameraných hodnôt a grafických závislostí možno konštatovať, že kovulkanizačné činidlo aplikované v peroxidovom vulkanizačnom systéme je schopné pod vplyvom voľných radikálov polymerizovať do nanoštruktúr a výrazne ovplyvniť tvorbu priečnych väzieb. Výsledky v prípade sírneho vulkanizačného systému poukazujú na nedostatok voľných radikálov a ZDMA v tomto prípade plní úlohu konvenčného plniva.
Klíčová slova:butadiénakrylonitrilový kaučuk, dikumyl peroxid, kovulkanizačné činidlá, sírny vulkanizačný systém, peroxidový vulkanizačný systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně