19. 1. 2020  15:07 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovej
Autor: Ing. Kristína Masliková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Preťo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovej
Abstrakt:Témou diplomovej práce je príprava a hodnotenie vlastností elastomérnych materiálov na báze butadiénakrylonitrilového kaučuku s aplikovanými kovulkanizačnými činidlami – zinkovými soľami kyseliny akrylovej a metakrylovej. V prvej polovici praktickej časti práce boli kaučukové matrice sieťované peroxidovým vulkanizačným systémom a experiment je zameraný na hodnotenie vplyvu obsahu zinkových solí kyseliny akrylovej resp. metakrylovej pri konštantnom obsahu dikumyl peroxidu na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu, fyzikálno – mechanické vlastnosti a morfológiu testovaných elastomérnych zmesí. Následne sa testovali všetky spomínané veličiny pri konštantnom obsahu ZDA/ZDMA a zvyšujúcej sa koncentrácií DCP. Výsledky, ktoré boli počas meraní dosiahnuté potvrdili predpokladaný stužujúci efekt v prípade obidvoch kovulkanizačných činidiel. Porovnaním pevnostných charakteristík boli dosiahnuté lepšie výsledky aplikáciou zinkovej soli kyseliny metakrylovej. Hoci sa oba typy kovulkanizačných činidiel využívajú hlavne v prípade peroxidovej vulkanizácie, druhá polovica práce bola zameraná na preskúmanie vplyvu obsahu ZDMA pri konštantnom obsahu DCP na kaučukové zmesi, ktoré boli vulkanizované sírnym vulkanizačným systémom. Posledným krokom bolo hodnotenie vplyvu obsahu DCP pri konštantnom obsahu ZDMA na elastomérne zmesi sieťované taktiež sírnym vulkanizačným systémom. Z nameraných hodnôt a grafických závislostí možno konštatovať, že kovulkanizačné činidlo aplikované v peroxidovom vulkanizačnom systéme je schopné pod vplyvom voľných radikálov polymerizovať do nanoštruktúr a výrazne ovplyvniť tvorbu priečnych väzieb. Výsledky v prípade sírneho vulkanizačného systému poukazujú na nedostatok voľných radikálov a ZDMA v tomto prípade plní úlohu konvenčného plniva.
Kľúčové slová:butadiénakrylonitrilový kaučuk, dikumyl peroxid, kovulkanizačné činidlá, sírny vulkanizačný systém, peroxidový vulkanizačný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene