29. 10. 2020  3:49 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo pripraviť kompozitné materiály na báze kaučukovej matrice a magneticky tvrdých feritových plnív. Ako elastomérna matrica sa použil butadiénakrylonitrilový kaučuk a ako plnivá sa použili strontnatý a bárnatý ferit. Proces sieťovania zmesí sa uskutočnil pôsobením sírneho vulkanizačného systému. Hodnotil sa vplyv typu a obsahu plniva na vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti, sieťovú hustotu a magnetické vlastnosti elastomérnych kompozitov. Druhou častou práce bola príprava kompozitných materiálov s rôznymi kombináciami feritových plnív a následné sledovanie ich vplyvu na vlastnosti materiálov. Zavedenie magnetických plnív viedlo k urýchľovaniu kinetiky vulkanizácie, taktiež došlo k nárastu ťažnosti a pevnosti v ťahu pri pretrhnutí kompozitných materiálov. Vyššie pevnostné charakteristiky vykazovali kompozity na báze bárnatého feritu, čo mohlo byť spôsobené menšou veľkosťou jeho častíc. Remanentná magnetická indukcia vykazovala vzrastajúcu tendenciu u oboch plnív. Vyššiu hodnotu koercivity dosahovali kompozity na báze strontnatého feritu v dôsledku vyššej koercivity samotného plniva. V prípade kombinovane plnených kompozitov, zmena kombinácie nemala prakticky žiadny vplyv na kinetiku vulkanizácie, ani na fyzikálno-mechanické vlastnosti. Hodnoty koercivity sa znižovali s rastúcim obsahom bárnatého feritu.
Klíčová slova:
elastomérne magnetické kompozity, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické plnivá, bárnatý ferit, strontnatý ferit, sírna vulkanizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně