20. 1. 2020  15:10 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
Autor: Bc. Ján Otruba
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo pripraviť kompozitné materiály na báze kaučukovej matrice a magneticky tvrdých feritových plnív. Ako elastomérna matrica sa použil butadiénakrylonitrilový kaučuk a ako plnivá sa použili strontnatý a bárnatý ferit. Proces sieťovania zmesí sa uskutočnil pôsobením sírneho vulkanizačného systému. Hodnotil sa vplyv typu a obsahu plniva na vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti, sieťovú hustotu a magnetické vlastnosti elastomérnych kompozitov. Druhou častou práce bola príprava kompozitných materiálov s rôznymi kombináciami feritových plnív a následné sledovanie ich vplyvu na vlastnosti materiálov. Zavedenie magnetických plnív viedlo k urýchľovaniu kinetiky vulkanizácie, taktiež došlo k nárastu ťažnosti a pevnosti v ťahu pri pretrhnutí kompozitných materiálov. Vyššie pevnostné charakteristiky vykazovali kompozity na báze bárnatého feritu, čo mohlo byť spôsobené menšou veľkosťou jeho častíc. Remanentná magnetická indukcia vykazovala vzrastajúcu tendenciu u oboch plnív. Vyššiu hodnotu koercivity dosahovali kompozity na báze strontnatého feritu v dôsledku vyššej koercivity samotného plniva. V prípade kombinovane plnených kompozitov, zmena kombinácie nemala prakticky žiadny vplyv na kinetiku vulkanizácie, ani na fyzikálno-mechanické vlastnosti. Hodnoty koercivity sa znižovali s rastúcim obsahom bárnatého feritu.
Kľúčové slová:elastomérne magnetické kompozity, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické plnivá, bárnatý ferit, strontnatý ferit, sírna vulkanizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene