9. 12. 2019  1:20 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Autor: Ing. Elena Medlenová
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Abstrakt:Témou predkladanej diplomovej práce je príprava a štúdium vlastností kompozitov na báze butadién-akrylonitrilového a butadién-styrénového kaučuku s použitím bárnatého feritu ako magnetického plniva. Na sieťovanie kaučukových zmesí sa použil peroxidový vulkanizačný systém. Práca je zameraná na hodnotenie vplyvu obsahu sieťovacieho činidla a typu a obsahu kovulkanizačného činidla na priebeh vulkanizácie, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitov. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že zmena obsahu sieťovacieho činidla ani zmena typu použitého kovulkanizačného činidla a jeho zvyšujúci sa obsah, nemajú vplyv na magnetické vlastnosti kompozitov. Zložením vulkanizačného systému je ovplyvňovaná sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov.
Klíčová slova:elastomérne magnetické kompozity, kovulkanizačné činidlá, peroxidová vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně