20. 1. 2020  15:02 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Autor: Ing. Elena Medlenová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Abstrakt:Témou predkladanej diplomovej práce je príprava a štúdium vlastností kompozitov na báze butadién-akrylonitrilového a butadién-styrénového kaučuku s použitím bárnatého feritu ako magnetického plniva. Na sieťovanie kaučukových zmesí sa použil peroxidový vulkanizačný systém. Práca je zameraná na hodnotenie vplyvu obsahu sieťovacieho činidla a typu a obsahu kovulkanizačného činidla na priebeh vulkanizácie, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitov. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že zmena obsahu sieťovacieho činidla ani zmena typu použitého kovulkanizačného činidla a jeho zvyšujúci sa obsah, nemajú vplyv na magnetické vlastnosti kompozitov. Zložením vulkanizačného systému je ovplyvňovaná sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov.
Kľúčové slová:elastomérne magnetické kompozity, kovulkanizačné činidlá, peroxidová vulkanizácia, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene