15. 12. 2019  11:45 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitov
Autor: Ing. Barbora Moncmanova
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Zdeno Plevák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vplyvom sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych magnetických kompozitov na báze NR, SBR a NBR kaučukov. Magnetické plnivo, použité vo všetkých kaučukových zmesiach, bol bárnatý ferit. Cieľom práce je hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania kaučukových matríc. Následne sa hodnotili vulkanizačné charakteristiky a vplyv zloženia vulkanizačných systémov na sieťovú hustotu, morfológiu, fyzikalno-mechanické, dynamicko-mechanické a magnetické vlastnosti kompozitov. Skúmal sa aj vplyv urýchleného termooxidačného starnutia na sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti. Dosiahnuté výsledky ukázali, že sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti sa menili v závislosti od meniaceho za pomeru síry a peroxidu v kombinovaných vulkanizačných systémoch. Z morfológie kompozitov vyplýva, že magnetické plnivo - ferit bárnatý dosahuje najlepšie výsledky kompatibility a homogenity v kompozitoch vulkanizovaných peroxidovým vulkanizačným systémom, pretože prítomnosť kovulkanizačného činidla zvyšuje kompatibilitu a adhéziu na medzifázovom rozhraní plnivo – kaučuk. Magnetické vlastnosti nie sú závislé od zloženia vulkanizačných systémov, ale len od typu a množstva použitého plniva. Porovnaním vlastností kompozitných materiálov pred a po starnutí sa dospelo k záveru, že zloženie vulkanizačných systémov neovplyvnilo výrazne termooxidačnú stabilitu kompozitných materiálov.
Klíčová slova:peroxidová vulkanizácia, elastomérne kompozitné materiály, kovulkanizačné činidlo, magnetické plnivo, termooxidačné starnutie, sírna vulkanizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně