20. 1. 2020  14:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitov
Autor: Ing. Barbora Moncmanova
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Zdeno Plevák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vplyvom sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastnosti elastomérnych magnetických kompozitov na báze NR, SBR a NBR kaučukov. Magnetické plnivo, použité vo všetkých kaučukových zmesiach, bol bárnatý ferit. Cieľom práce je hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania kaučukových matríc. Následne sa hodnotili vulkanizačné charakteristiky a vplyv zloženia vulkanizačných systémov na sieťovú hustotu, morfológiu, fyzikalno-mechanické, dynamicko-mechanické a magnetické vlastnosti kompozitov. Skúmal sa aj vplyv urýchleného termooxidačného starnutia na sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti. Dosiahnuté výsledky ukázali, že sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti sa menili v závislosti od meniaceho za pomeru síry a peroxidu v kombinovaných vulkanizačných systémoch. Z morfológie kompozitov vyplýva, že magnetické plnivo - ferit bárnatý dosahuje najlepšie výsledky kompatibility a homogenity v kompozitoch vulkanizovaných peroxidovým vulkanizačným systémom, pretože prítomnosť kovulkanizačného činidla zvyšuje kompatibilitu a adhéziu na medzifázovom rozhraní plnivo – kaučuk. Magnetické vlastnosti nie sú závislé od zloženia vulkanizačných systémov, ale len od typu a množstva použitého plniva. Porovnaním vlastností kompozitných materiálov pred a po starnutí sa dospelo k záveru, že zloženie vulkanizačných systémov neovplyvnilo výrazne termooxidačnú stabilitu kompozitných materiálov.
Kľúčové slová:peroxidová vulkanizácia, elastomérne kompozitné materiály, kovulkanizačné činidlo, magnetické plnivo, termooxidačné starnutie, sírna vulkanizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene