27. 10. 2020  13:35 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

     
          Závěrečná práce     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Sieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovej
Autor:
Pracoviště:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Búcsiová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovej
Abstrakt:Témou predkladanej práce je príprava zmesí na báze rôznych kaučukových matríc a hodnotenie ich vlastností. Ako elastomérne matrice sa použili prírodný kaučuk (NR), butadiénový kaučuk (BR), butadiénstyrénový kaučuk (SBR), butadiénakrylonitrilový kaučuk (NBR) a etylén-propylén-diénový kaučuk (EPDM). Jednotlivé kaučukové matrice boli sieťované peroxidovým vulkanizačným systémom v prítomnosti dikumylperoxidu (DCP) – vulkanizačné činidlo a zinkovej soli kyseliny metakrylovej (ZDMA) – kovulkanizačné činidlo. V prvej časti sa práca venuje literárnemu prehľadu, ktorý sa týka všeobecnej charakteristiky elastomérov a procesu vulkanizácie. Druhá časť práce je zameraná na experiment, ktorého náplňou je príprava jednotlivých kaučukových zmesí a hodnotenie ich vlastností. V prípade všetkých pripravených zmesí sa v práci hodnotili vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota, fyzikálno-mechanické vlastnosti ako aj morfológia vulkanizátov. V prvej časti experimentu sa skúmal vplyv rôzneho obsahu (10 – 50 dsk) ZDMA na sledované charakteristiky, pričom obsah DCP bol konštantný a to 1 dsk. Druhá časť experimentálnej práce je naopak zameraná na hodnotenie vplyvu rôzneho obsahu (1 - 10 dsk) organického peroxidu na sledované vlastnosti vulkanizátov pri konštantnom obsahu ZDMA – 30 dsk. Na základe výsledkov získaných v experimentálnej časti práce je možné konštatovať, že zvyšujúci sa obsah oboch činidiel, ZDMA ako aj DCP, má výrazný vplyv na vulkanizačné charakteristiky zmesí, sieťovú hustotu, fyzikálno – mechanické vlastnosti ako aj na morfológiu vulkanizátov.
Klíčová slova:elastomérne matrice, peroxidová vulkanizácia, zinková soľ kyseliny metakrylovej, dikumylperoxid, sieťovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně