20. 1. 2020  13:30 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovej
Autor: Ing. Zuzana Dugasová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Búcsiová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovej
Abstrakt:Témou predkladanej práce je príprava zmesí na báze rôznych kaučukových matríc a hodnotenie ich vlastností. Ako elastomérne matrice sa použili prírodný kaučuk (NR), butadiénový kaučuk (BR), butadiénstyrénový kaučuk (SBR), butadiénakrylonitrilový kaučuk (NBR) a etylén-propylén-diénový kaučuk (EPDM). Jednotlivé kaučukové matrice boli sieťované peroxidovým vulkanizačným systémom v prítomnosti dikumylperoxidu (DCP) – vulkanizačné činidlo a zinkovej soli kyseliny metakrylovej (ZDMA) – kovulkanizačné činidlo. V prvej časti sa práca venuje literárnemu prehľadu, ktorý sa týka všeobecnej charakteristiky elastomérov a procesu vulkanizácie. Druhá časť práce je zameraná na experiment, ktorého náplňou je príprava jednotlivých kaučukových zmesí a hodnotenie ich vlastností. V prípade všetkých pripravených zmesí sa v práci hodnotili vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota, fyzikálno-mechanické vlastnosti ako aj morfológia vulkanizátov. V prvej časti experimentu sa skúmal vplyv rôzneho obsahu (10 – 50 dsk) ZDMA na sledované charakteristiky, pričom obsah DCP bol konštantný a to 1 dsk. Druhá časť experimentálnej práce je naopak zameraná na hodnotenie vplyvu rôzneho obsahu (1 - 10 dsk) organického peroxidu na sledované vlastnosti vulkanizátov pri konštantnom obsahu ZDMA – 30 dsk. Na základe výsledkov získaných v experimentálnej časti práce je možné konštatovať, že zvyšujúci sa obsah oboch činidiel, ZDMA ako aj DCP, má výrazný vplyv na vulkanizačné charakteristiky zmesí, sieťovú hustotu, fyzikálno – mechanické vlastnosti ako aj na morfológiu vulkanizátov.
Kľúčové slová:elastomérne matrice, peroxidová vulkanizácia, zinková soľ kyseliny metakrylovej, dikumylperoxid, sieťovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene