26. 10. 2020  8:42 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 

     
     
Výuka
     
     
Projekty
     
Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami
Autor: Ing. Barbora Lišivková
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:
Ing. Henrich Krump, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami
Abstrakt:
Lišivková Barbora, Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami, Diplomová práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien, vedúci diplomovej práce doc. Ing. Ján Kruželák, PhD., Bratislava 2018, 81 strán Problematikou diplomovej práce bolo štúdium prípravy, hodnotenie a porovnávanie vlastností elastomérnych kompozitov obsahujúcich magnetické plnivo, kde bola použitá ako elastomérna matrica butadién - akrylonitrilový kaučuk (SKN 3345) a ako plnivo sa použil magneticky mäkký mangánato - zinočnatý ferit a vodivé sadze. Na vulkanizáciu kaučukových zmesí bol použitý sírny vulkanizačný systém. Experiment bol zameraný na sledovanie a hodnotenie vplyvu koncentrácie magnetického plniva a kombinácie ferit – vodivé sadze na priebeh vulkanizácie kaučukových zmesí, na sieťovú hustotu pripravených vulkanizátov, vybrané fyzikálno – mechanické a magnetické charakteristiky pripravených kompozitov. Následne sa porovnávali fyzikálno – mechanické vlastnosti magnetických kompozitov bez obsahu a s obsahom vodivých sadzí. Dosiahnuté výsledky ukázali, že mangánato-zinočnatý ferit sa správa ako nestužujúce plnivo, nakoľko zhoršuje pevnostné charakteristiky pripravených kompozitov, zatiaľ čo vodivé sadze majú v kompozitoch stužujúcu funkciu. Prítomnosť magneticky mäkkého plniva vedie k urýchľovaniu procesu vulkanizácie kaučukových zmesí. Vypočítané hodnoty absorpčných parametrov poukazujú na to, že pripravené kompozity možno považovať za vhodných kandidátov pre aplikácie v oblasti tienenia elektromagnetických polí pri frekvenciách nad 500 MHz. Získané výsledky ďalej ukázali, že prítomnosť sadzí v NBR matrici nemá podstatný vplyv na magnetické charakteristiky pripravených kompozitov.
Klíčová slova:
sírny vulkanizačný systém, magnetické elastomérne kompozity, mangánato-zinočnatý ferit, tienenie elektromagnetického žiarenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně