20. 1. 2020  16:39 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami
Autor: Ing. Barbora Lišivková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Henrich Krump, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami
Abstrakt:Lišivková Barbora, Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami, Diplomová práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien, vedúci diplomovej práce doc. Ing. Ján Kruželák, PhD., Bratislava 2018, 81 strán Problematikou diplomovej práce bolo štúdium prípravy, hodnotenie a porovnávanie vlastností elastomérnych kompozitov obsahujúcich magnetické plnivo, kde bola použitá ako elastomérna matrica butadién - akrylonitrilový kaučuk (SKN 3345) a ako plnivo sa použil magneticky mäkký mangánato - zinočnatý ferit a vodivé sadze. Na vulkanizáciu kaučukových zmesí bol použitý sírny vulkanizačný systém. Experiment bol zameraný na sledovanie a hodnotenie vplyvu koncentrácie magnetického plniva a kombinácie ferit – vodivé sadze na priebeh vulkanizácie kaučukových zmesí, na sieťovú hustotu pripravených vulkanizátov, vybrané fyzikálno – mechanické a magnetické charakteristiky pripravených kompozitov. Následne sa porovnávali fyzikálno – mechanické vlastnosti magnetických kompozitov bez obsahu a s obsahom vodivých sadzí. Dosiahnuté výsledky ukázali, že mangánato-zinočnatý ferit sa správa ako nestužujúce plnivo, nakoľko zhoršuje pevnostné charakteristiky pripravených kompozitov, zatiaľ čo vodivé sadze majú v kompozitoch stužujúcu funkciu. Prítomnosť magneticky mäkkého plniva vedie k urýchľovaniu procesu vulkanizácie kaučukových zmesí. Vypočítané hodnoty absorpčných parametrov poukazujú na to, že pripravené kompozity možno považovať za vhodných kandidátov pre aplikácie v oblasti tienenia elektromagnetických polí pri frekvenciách nad 500 MHz. Získané výsledky ďalej ukázali, že prítomnosť sadzí v NBR matrici nemá podstatný vplyv na magnetické charakteristiky pripravených kompozitov.
Kľúčové slová:sírny vulkanizačný systém, magnetické elastomérne kompozity, mangánato-zinočnatý ferit, tienenie elektromagnetického žiarenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene