29. 10. 2020  2:50 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty          Výuka          
Projekty     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matríc
Autor:
Ing. Dominika Fúziková
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:
Ing. Ján Hronkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matríc
Abstrakt:
Diplomová práca sa zamerala na problematiku sieťovania butadiénakrylonitrilovej elastomérnej matrice pomocou peroxidových vulkanizačných systémov. Prvým krokom bolo sieťovanie kaučuku pri troch rôznych teplotách. Vyhodnotili sa výsledné vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Na základe nameraných výsledkov bola vybraná jedna teplota, pri ktorej sa následne testoval obsah použitého dikumylperoxidu v štyroch rôznych koncentráciách. Vyhodnotili sa výsledné vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Následne boli do vulkanizačného systému pridávané kovulkanizačné činidlá Typu I a II a skúmal sa vplyv danej kombinácie peroxidu s kovulkanizačným činidlom na výsledné vlastnosti, pričom sa menila koncentrácia kovulkanizačných činidiel. Záverečným krokom bolo hodnotenie meniaceho sa obsahu peroxidu pri konštantnom množstve kovulkanizačných činidliel Typu I a II. Štúdium sa zameralo na hodnotenie vplyvu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Zhodnotením sledovaných charakteristík je možno skonštatovať, že najvýznamnejší vplyv na vlastnosti výsledných vulkanizátov mala kombinácia dikumyl peroxidu s kovulkanizačnými činidlami Typu I, pričom sieťovanie pripravených zmesí prebiehalo pri 170°C.
Klíčová slova:
peroxidové vulkanizačné systémy, butadiénakrylonitrilový kaučuk, kovulkanizačné činidlá, vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně