20. 1. 2020  12:41 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM
Autor: Ing. Anna Maslíková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Preťo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vplyvom a zložením sírneho a peroxidového vulkanizačného systému na priebeh sieťovania elastomérnych zmesí na báze SBR a EPDM kaučuku, ktoré sa pripravili v rôznych pomeroch. Hodnotia sa vulkanizačné charakteristiky elastomérnych zmesí a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov. Z hľadiska pevnostných charakteristík sa najlepšie vlastnosti vulkanizátov prejavujú pri sírnom systéme v prítomnosti ultraurýchľovača TMTD a pri peroxidovom systéme sa dosahujú aplikovaním organického peroxidu DCP s kovulkanizačným činidlom - zink metakrylátom ZDMA. Na základe týchto výsledkov sa hodnotia vulkanizačné charakteristiky a vplyv oboch vulkanizačných systémov na priebeh vulkanizácie, fyzikálno-mechanické, dynamicko-mechanické vlastnosti ako aj morfológia, štruktúrna pevnosť, viskozita testovaných vulkanizátov. Posudzuje sa aj zmena sieťovej hustoty a vlastnosti vulkanizátov na základe vplyvu urýchleného termo-oxidačného starnutia. Kovulkanizačné činidlo ZDMA v peroxidovom systéme sa nielen aktívne zapája do vytvárania priestorovej štruktúry, ale aj výrazne prispieva k zlepšeniu fyzikálno-mechanických vlastností vulkanizátov. Naopak, prítomnosť ultraurýchľovača TMTD v sírnom systéme zabezpečuje vyššie hodnoty štruktúrnej pevnosti v testovaných vulkanizátoch. Najvyššie hodnoty charakteristík vykazuje elastomérna zmes so zložením 25 dsk SBR a 75 dsk EPDM pri obidvoch vulkanizačných systémoch. Dosiahnuté výsledky teda poukazujú na možnosti prípravy vulkanizátov na báze SBR/EPDM kaučukov s cieľom dosiahnutia zlepšených fyzikálno-mechanických vlastností.
Kľúčové slová:kovulkanizačné činidla, butadiénstyrénový kaučuk SBR, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, etylén-propylén-diénový kaučuk EPDM, urýchľovače

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene