20. 10. 2020  23:06 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 

     Absolvent     Výuka     
     
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Autor: Ing. Simona Hakošová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Abstrakt:
Témou predloženej diplomovej práce je sieťovanie kaučukových matríc peroxidovými vulkanizačnými systémami. Kaučuky použité v pripravovaných zmesiach boli prírodný kaučuk (NR), butadiénový kaučuk (BR), butadiénstyrénový kaučuk (SBR), butadiénakrylonitrilový kaučuk (NBR) a etylénpropyléndiénový kaučuk (EPDM) a ako vulkanizačné činidlo bol použitý dikumyl peroxid (DCP). Teoretická časť práce približuje charakterizáciu elastomérov, ich rozdelenie, zákonitosti peroxidových vulkanizačných systémov a popisuje spôsob výroby, vlastnosti a využitie kaučukov použitých v experimentálnych prácach. V experimentálnej časti sa porovnávali vulkanizačné charakteristiky kaučukových zmesí s obsahom DCP 1 dsk vulkanizované pri troch rôznych teplotách vulkanizácie. Následne sa hodnotili ich vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti a sieťová hustota vulkanizátov. V experimentálnych prácach sa hodnotil aj vplyv obsahu DCP a termooxidačného starnutia na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov. Na základe výsledkov môžeme usúdiť, že teplota vulkanizácie nemala vplyv na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov, ale ovplyvnila priebeh vulkanizácie. So zvyšujúcim sa obsahom peroxidu sa zvyšovala aj rýchlosť vulkanizácie a sieťová hustota vulkanizátov, avšak poklesli ich pevnostné charakteristiky. Termooxidačné starnutie nemalo významný vplyv na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov.
Klíčová slova:sieťová hustota, elastoméry, peroxidové vulkanizačné systémy, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termooxidačné starnutie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně