20. 1. 2020  16:52 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Autor: Ing. Simona Hakošová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Ján Hronkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom
Abstrakt:Témou predloženej diplomovej práce je sieťovanie kaučukových matríc peroxidovými vulkanizačnými systémami. Kaučuky použité v pripravovaných zmesiach boli prírodný kaučuk (NR), butadiénový kaučuk (BR), butadiénstyrénový kaučuk (SBR), butadiénakrylonitrilový kaučuk (NBR) a etylénpropyléndiénový kaučuk (EPDM) a ako vulkanizačné činidlo bol použitý dikumyl peroxid (DCP). Teoretická časť práce približuje charakterizáciu elastomérov, ich rozdelenie, zákonitosti peroxidových vulkanizačných systémov a popisuje spôsob výroby, vlastnosti a využitie kaučukov použitých v experimentálnych prácach. V experimentálnej časti sa porovnávali vulkanizačné charakteristiky kaučukových zmesí s obsahom DCP 1 dsk vulkanizované pri troch rôznych teplotách vulkanizácie. Následne sa hodnotili ich vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti a sieťová hustota vulkanizátov. V experimentálnych prácach sa hodnotil aj vplyv obsahu DCP a termooxidačného starnutia na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov. Na základe výsledkov môžeme usúdiť, že teplota vulkanizácie nemala vplyv na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov, ale ovplyvnila priebeh vulkanizácie. So zvyšujúcim sa obsahom peroxidu sa zvyšovala aj rýchlosť vulkanizácie a sieťová hustota vulkanizátov, avšak poklesli ich pevnostné charakteristiky. Termooxidačné starnutie nemalo významný vplyv na sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov.
Kľúčové slová:sieťová hustota, elastoméry, peroxidové vulkanizačné systémy, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termooxidačné starnutie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene