7. 12. 2019  2:00 Ambróz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Autor: Bc. Adriana Proksová
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Abstrakt:Bakalárska práca sa zamerala na problematiku sieťovania butadiénstyrénovej elastomérnej matrice pomocou peroxidových vulkanizačných systémov. Na začiatku experimentálnej časti prebehlo samotné sieťovanie kaučuku pri štyroch rôznych teplotách a následne sa vyhodnocovali namerané vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Z nameraných výsledkov sa stanovila optimálna teplota vulkanizácie, pri ktorej prebiehalo testovanie matrice s rôznymi koncentráciami dikumyl peroxidu. Aj v tomto prípade sa zhodnotili výsledné vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. V ďalšej časti sa do vulkanizačného systému pridávali kovulkanizačné činidlá Typu I a II , kedy sa hodnotili výsledné vlastnosti v dôsledku použitia kovulkanizačného činidla s peroxidom za použitia rôznych koncentrácií kovulkanizačných činidiel. Výskum sa zameral na hodnotenie vplyvu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Z výsledkov sledovaných charakteristík vyplýva, že kombinácia dikumylperoxidu s kovulkanizačnými činidlami Typu I mali najväčší vplyv na vlastnosti výsledných vulkanizátov, pri teplote sieťovania zmesí 170°C.
Klíčová slova:kovulkanizačné činidlá, peroxidové vulkanizačné systémy, butadiénstyrénový kaučuk, vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně