20. 1. 2020  12:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Autor: Bc. Adriana Proksová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Abstrakt:Bakalárska práca sa zamerala na problematiku sieťovania butadiénstyrénovej elastomérnej matrice pomocou peroxidových vulkanizačných systémov. Na začiatku experimentálnej časti prebehlo samotné sieťovanie kaučuku pri štyroch rôznych teplotách a následne sa vyhodnocovali namerané vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Z nameraných výsledkov sa stanovila optimálna teplota vulkanizácie, pri ktorej prebiehalo testovanie matrice s rôznymi koncentráciami dikumyl peroxidu. Aj v tomto prípade sa zhodnotili výsledné vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota a fyzikálno-mechanické vlastnosti. V ďalšej časti sa do vulkanizačného systému pridávali kovulkanizačné činidlá Typu I a II , kedy sa hodnotili výsledné vlastnosti v dôsledku použitia kovulkanizačného činidla s peroxidom za použitia rôznych koncentrácií kovulkanizačných činidiel. Výskum sa zameral na hodnotenie vplyvu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky, sieťovú hustotu a fyzikálno-mechanické vlastnosti. Z výsledkov sledovaných charakteristík vyplýva, že kombinácia dikumylperoxidu s kovulkanizačnými činidlami Typu I mali najväčší vplyv na vlastnosti výsledných vulkanizátov, pri teplote sieťovania zmesí 170°C.
Kľúčové slová:kovulkanizačné činidlá, peroxidové vulkanizačné systémy, butadiénstyrénový kaučuk, vulkanizačné charakteristiky, sieťová hustota, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene