20. 1. 2020  13:34 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polymérne kompozitné materiály s účinkami elektromagnetického tienenia
Autor: Ing. Jaroslava Makišova
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:Ing. Ida Vašková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polymérne kompozitné materiály s účinkami elektromagnetického tienenia
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá prípravou a hodnotením vlastností elastomérnych magnetických kompozitov s butadién-akrylonitrilovou matricou, ktoré sú schopné tieniť elektromagnetické žiarenie. Tieto materiály okrem kaučuku obsahovali magneticky mäkké plnivo (Li alebo H40) a prísady nevyhnutné na vulkanizáciu pripravenej zmesi (síra, urýchľovač CBS, aktivátory ZnO a stearín). Štúdium sa sústredilo na hodnotenie vplyvu obsahu plniva na priebeh vulkanizácie, fyzikálno-mechanické vlastnosti a tieniace charakteristiky pripravených kompozitov. Z výsledkov vyplýva, že s rastúcim obsahom plniva dochádza k zhoršovaniu gumárenských modulov a pevnosti v ťahu. Naopak ťažnosť pri pretrhnutí sa s rastúcim obsahom plniva zvyšovala. Všetky kompozity s obsahom feritu 200 dsk a viac vykazovali postačujúce absorpčné tieniace vlastnosti, pričom lítny ferit vykázal lepšie tieniace vlastnosti ako mangánato-zinočnatý ferit H40.
Kľúčové slová:elastomérny kompozit, magnetické plnivo, tieniace charakteristiky, fyzikálno-mechanické vlastnosti, vulkanizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene