26. 10. 2020  9:05 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce     
Projekty
     
Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Kompozity s magneticky aktívnymi plnivami
Autor: Ing. Miroslava Šterbáková
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kompozity s magneticky aktívnymi plnivami
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou prípravy a štúdiom vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých sa ako elastomérna matrica využíva prírodný kaučuk SMR 5 a vo funkcii magnetického plniva bol aplikovaný strontnatý ferit FD 8/24. Sieťovanie pripravených zmesí sa uskutočnilo použitím sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Štúdium je zamerané na hodnotenie vplyvu typu vulkanizačného systému a obsahu feritového plniva na priebeh vulkanizácie a sieťovú štruktúru pripravených materiálov. Následne sa sledoval vplyv oboch faktorov na fyzikálno - mechanické a magnetické vlastnosti testovaných kompozitov. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že sírne vulkanizáty vykazujú lepšie fyzikálno - mechanické vlastnosti hlavne pri nižších obsahom magnetického plniva. Zo zvyšujúcim sa obsahom feritu sa rozdiely vo vlastnostiach oboch typov kompozitov zmenšovali, pričom pevnosť v ťahu vzorky kompozitu sieťovanej peroxidovým systémom s maximálnym stupňom plnenia dosahovala vyššiu hodnotu v porovnaní s pevnosťou v ťahu kompozitu sieťovaného sírnym vulkanizačným systémom s ekvivalentným obsahom feritu.
Klíčová slova:
fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické vlastnosti, elastomérny kompozit, magnetické plnivo, peroxidová vulkanizácia, sírna vulkanizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně