20. 1. 2020  12:41 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Kompozity s magneticky aktívnymi plnivami
Autor: Ing. Miroslava Šterbáková
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kompozity s magneticky aktívnymi plnivami
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou prípravy a štúdiom vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých sa ako elastomérna matrica využíva prírodný kaučuk SMR 5 a vo funkcii magnetického plniva bol aplikovaný strontnatý ferit FD 8/24. Sieťovanie pripravených zmesí sa uskutočnilo použitím sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Štúdium je zamerané na hodnotenie vplyvu typu vulkanizačného systému a obsahu feritového plniva na priebeh vulkanizácie a sieťovú štruktúru pripravených materiálov. Následne sa sledoval vplyv oboch faktorov na fyzikálno - mechanické a magnetické vlastnosti testovaných kompozitov. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že sírne vulkanizáty vykazujú lepšie fyzikálno - mechanické vlastnosti hlavne pri nižších obsahom magnetického plniva. Zo zvyšujúcim sa obsahom feritu sa rozdiely vo vlastnostiach oboch typov kompozitov zmenšovali, pričom pevnosť v ťahu vzorky kompozitu sieťovanej peroxidovým systémom s maximálnym stupňom plnenia dosahovala vyššiu hodnotu v porovnaní s pevnosťou v ťahu kompozitu sieťovaného sírnym vulkanizačným systémom s ekvivalentným obsahom feritu.
Kľúčové slová:fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické vlastnosti, elastomérny kompozit, magnetické plnivo, peroxidová vulkanizácia, sírna vulkanizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene