15. 12. 2019  11:15 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv magnetických plnív na vlastnosti elastomérnych kompozitov
Autor: Katarína Holišová
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv magnetických plnív na vlastnosti elastomérnych kompozitov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá prípravou a hodnotením vlastností elastomérnych magnetických kompozitov s butadiénakrylonitrilovou matricou, ktoré sú schopné tieniť elektromagnetické žiarenie. Ako plnivá boli použité: magnetický mäkký manganato-zinočnatý ferit H40 a magnetický kovový prášok FeSi. Štúdium sa sústredilo na hodnotenie vplyvu obsahu plniva na priebeh vulkanizácie, fyzikálno-mechanické vlastnosti a tieniace charakteristiky pripravených kompozitov. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že magnetické kompozity môžu byť pripravené bežnými technológiami používanými v gumárenskej praxi. Fyzikálno-mechanické vlastnosti sa ukázali byť nedostačujúce pre komerčné využitie. Tieniace charakteristiky materiálov v meranom rozsahu frekvencií od 100 MHz do 5 GHz boli nedostačujúce avšak výsledky ukazujú, že v oblastiach elektromagnetického žiarenia s frekvenciou nad 5 GHz by mohli byť tieniace vlastnosti veľmi dobré.
Klíčová slova:elektromagnetické tienenie, elastomérny kompozit, magnetické plnivo, vulkanizácia, magnetické vlastnosti, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně