19. 1. 2020  13:31 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikačné číslo: 25508
Univerzitný e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv magnetických plnív na vlastnosti elastomérnych kompozitov
Autor: Katarína Holišová
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv magnetických plnív na vlastnosti elastomérnych kompozitov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá prípravou a hodnotením vlastností elastomérnych magnetických kompozitov s butadiénakrylonitrilovou matricou, ktoré sú schopné tieniť elektromagnetické žiarenie. Ako plnivá boli použité: magnetický mäkký manganato-zinočnatý ferit H40 a magnetický kovový prášok FeSi. Štúdium sa sústredilo na hodnotenie vplyvu obsahu plniva na priebeh vulkanizácie, fyzikálno-mechanické vlastnosti a tieniace charakteristiky pripravených kompozitov. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že magnetické kompozity môžu byť pripravené bežnými technológiami používanými v gumárenskej praxi. Fyzikálno-mechanické vlastnosti sa ukázali byť nedostačujúce pre komerčné využitie. Tieniace charakteristiky materiálov v meranom rozsahu frekvencií od 100 MHz do 5 GHz boli nedostačujúce avšak výsledky ukazujú, že v oblastiach elektromagnetického žiarenia s frekvenciou nad 5 GHz by mohli byť tieniace vlastnosti veľmi dobré.
Kľúčové slová:elektromagnetické tienenie, elastomérny kompozit, magnetické plnivo, vulkanizácia, magnetické vlastnosti, fyzikálno-mechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene