15. 12. 2019  22:28 Ivica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identifikační číslo: 25508
Univerzitní e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polymérne kompozity s magnetickými plnivami
Autor: Ing. Žofia Šebestová
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polymérne kompozity s magnetickými plnivami
Abstrakt:Témou predkladanej práce je štúdium prípravy a vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých funkciu elastomérnej matrice plní prírodný kaučuk (SMR 5) a ako magnetické plnivo sa používa anizotropný strontnatý ferit (FD 8/24). Pripravené zmesi majú modelový charakter a okrem uvedených zložiek obsahujú už iba prísady peroxidového vulkanizačného systému, samotné vulkanizačné činidlo dikumylperoxid a kovulkanizačné činidlo etylénglykoldimetakrylát. Cieľom práce bolo hodnotenie vplyvu zloženia vulkanizačného systému a obsahu feritového plniva na vulkanizačný proces, sieťovú štruktúru, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti testovaných systémov. Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že sledované vlastnosti sú závislé tak od zloženia vulkanizačného systému, ako aj od obsahu magnetického plniva. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že so zvyšovaním obsahu aplikovaného strontnatého feritu dochádzalo k zlepšovaniu fyzikálno-mechanických a hlavne magnetických vlastností pripravených magnetických kompozitov.
Klíčová slova:elastomérne kompozity, fyzikálno-mechanické vlastnosti, magnetické charakteristiky, magnetické plnivo, peroxidová vulkanizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně